Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Obowiązek raportowania ASI do KNF

Ze swoich działań ASI musi składać raport KNF. Każda ASI ma na to czas do końca stycznia roku kolejnego, nadchodzącego po tym, w którym była prowadzona działalność. Co istotne, raportowanie ASI jest obowiązkowe również wówczas, gdy w roku, za który należy się rozliczyć, nie była prowadzona działalność i przychód jest zerowy. Do KNF zawsze musi wpłynąć raport: nawet zerowy.

Więcej

Raport KNF ASI – czy trzeba go składać?

Ze swoich działań ASI musi składać raport KNF. Każda ASI ma na to czas do końca stycznia roku kolejnego, nadchodzącego po tym, w którym była prowadzona działalność. Co istotne, raportowanie ASI jest obowiązkowe również wówczas, gdy w roku, za który należy się rozliczyć, nie była prowadzona działalność i przychód jest zerowy. Do KNF zawsze musi wpłynąć raport: nawet zerowy.

Więcej

Jak działa ASI?

Przedmiot działalności ASI: “wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną”.

Więcej