Powrót

Kontrakty IT

Opis:

Do Klientów Destrier należy szereg podmiotów działających w branży IT, między innymi z branży automotive, life science, podmiotów typu software house oraz spółek zajmujących się outsourcingiem usług informatycznych.

Obszar aktywności:

  • Przygotowanie i negocjowanie umów licencyjnych.
  • Przygotowanie i negocjowanie umów wdrożeniowych.
  • Przygotowanie umów i regulaminów dotyczących korzystania z oprogramowania w modelu SaaS, przygotowanie umów typu SLA.
  • Przygotowywanie projektów umów na dystrybucję oprogramowania komputerowego oraz międzynarodowych kontraktów partnerskich dotyczących udostępnienia oprogramowania.
  • Audyt i opracowanie strategii korzystania z oprogramowania open source, w tym weryfikacja warunków producentów pod kątem „zarażania” własnego produktu warunkami open source oraz badania kompatybilności wykorzystywanych licencji.

Doświadczenie:

Przygotowanie umowy udostępnienia technologii w systemie licencyjnym, SaaS i appliance.

Opracowanie regulaminu oprogramowania w modelu SaaS.

Przygotowanie i negocjacje umowy wdrożeniowej dotyczącej systemu do obsługi korzystaniem z pojazdów w korporacji.