Powrót

Własność intelektualna (IP)

Opis:

Kancelaria Destrier specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym własności intelektualnej. Obsługujemy złożone transakcje, których istotnym przedmiotem jest IP, w tym przejęcia spółek, umowy licencyjne, umowy o charakterze konsorcjum, joint-venture. 

Doradzamy przy procesach komercjalizacji własności intelektualnej z uczelni i instytutów publicznych.

Prowadzimy badania due diligence, badania czystości patentowej, inwentaryzujemy i właściwie kategoryzujemy i opisujemy prawa własności intelektualnej, aby zapewnić ich skuteczną ochronę.

Pomagamy stworzyć strategię ochrony własności intelektualnej.

Obszar aktywności:

  • Opracowywanie strategii ochrony własności intelektualnej.
  • Inwentaryzacja IP i badania due dligence.
  • Opracowanie i negocjowanie umów licencyjnych.
  • Badania czystości patentowej.
  • Komercjalizacja technologii.
  • Prowadzenie postępowań rejestrowych dot. patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych i innych praw wyłącznych.
  • Przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów autorskoprawnych, w tym umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych, sporządzanie umów o zarząd wspólnymi majątkowymi prawami autorskimi.

Doświadczenie:

Komercjalizacja szeregu technologii z uczelni i instytutów w Polsce i zagranicą.

Opracowanie umowy licencyjnej w ramach przedsięwzięcia joint-venture pomiędzy spółką z branży IT a podmiotem korporacyjnym.

Obsługa konsorcjum pomiędzy podmiotem korporacyjnym, spółką typu startup oraz uczelnią wyższą.