Employee Stock Ownership Plan

Czy ESOP jest potrzebny w mojej firmie?

ESOP – bez względu na to czy oparty o faktyczną możliwość nabycia akcji/udziałów lub warrantów subskrypcyjnych w spółce czy też na akcjach/udziałach „wirtualnych”- może okazać doskonałym rozwiązaniem, jeżeli celem przedsiębiorcy, który go wdraża będzie choćby jeden z poniższych warunków:

  • zaangażowanie pracowników/współpracowników w sukces budowanego przedsiębiorstwa oraz zbudowanie poczucia wspólnoty pomiędzy pracownikami/współpracownikami ze spółką („wspólny biznes”);
  • koncentracja uwagi i wysiłku pracowników na zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa;
  • chęć stworzenia dodatkowego systemu wynagradzania, nie generującego na początku dużych kosztów (tj. konieczność realizacji określonych w Regulaminie programu korzyści pojawia się dopiero z chwilą wystąpienia konkretnego, szczegółowo wskazanego w Regulaminie zdarzenia);
  • potrzeba pozyskania z rynku nowych, wysoko wykwalifikowanych osób lub zatrzymania już obecnych przy jednoczesnym braku dużych zasobów finansowych.

Dobrą praktyką jest konstruowanie zasad programu przy współpracy osób mających brać w nim udział (jeżeli już są w firmie), choć – aby nadmiernie nie obciążać ich obowiązkiem wypracowania ostatecznego rozwiązania – współpraca taka powinna ograniczać się do konsultacji.

ESOP powinien być narzędziem długofalowym, dlatego warto aby był gruntowanie przemyślany.