Polityka prywatno艣ci

Celem Polityki Prywatno艣ci jest wyja艣nienie zasad, na jakich przetwarzane s膮 dane osobowe oraz om贸wienie podstawowych praw zwi膮zanych z ich przetwarzaniem przez Destrier Legal Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮.

Administrator Danych Osobowych

Destrier zapewnia, 偶e powierzone jej dane s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci z przepisami rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 鈥 dalej zwanego 鈥濺ODO鈥.

Cele przetwarzania danych osobowych

Destrier przetwarza dane osobowe w celu:

 1. wynikaj膮cych z聽prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez聽Destrier jako administratora danych
 2. wykonywania obowi膮zk贸w prawnych przez Destrier
 3. wykonywania obowi膮zk贸w przez Destrier uregulowanych w聽przepisach prawa tj. RODO
 4. 艣wiadczenia us艂ug prawnych przez Destrier
 5. zawierania um贸w z聽klientami przez Destrier
 6. organizowania szkole艅, w聽celu wsp贸艂pracy z聽dostawcami i聽innymi podmiotami wsp贸艂pracuj膮cymi z Destrier
 7. rekrutacji i zatrudnienia pracownik贸w lub wsp贸艂pracownik贸w przez Destrier
 8. informowania o聽wydarzeniach, kt贸re organizuje Destrier lub, w聽kt贸rych uczestniczy Destrier, a聽tak偶e w聽celu wysy艂ania informacji
 9. informowania o dzia艂alno艣ci Destrier (np.聽w聽ramach newslettera)
 10. marketingu zwi膮zanego z dzia艂alno艣ci膮 Destrier w聽zakresie uznanym za dozwolony prawem i przepisami deontologicznymi
 11. analitycznym i statystycznym oraz聽w聽celu zapewnienia bezpiecze艅stwa teleinformatycznego zwi膮zanego ze stron膮 internetow膮 pod adresem www.destrier.pl
 12. zgodnym ze zgod膮 wyra偶on膮 przez Pa艅stwa, je艣li dokonano zapisu na newsletter lub szkolenia

Destrier nie podejmuje decyzji wobec os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, w聽oparciu o聽zautomatyzowane przetwarzanie, w聽tym profilowanie.

Spos贸b przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane s膮:

 1. zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych
 2. zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci

Podmioty w stosunku, do kt贸rych mog膮 by膰 przetwarzane dane osobowe

W ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci przetwarzane s膮 g艂贸wnie dane osobowe:

 1. klient贸w,
 2. os贸b, kt贸re kontaktuj膮 si臋 z聽Destrier za po艣rednictwem poczty elektronicznej,

聽w聽formie tradycyjnej lub za po艣rednictwem formularza kontaktowego,

 1. kontrahent贸w,
 2. os贸b wskazanych do kontakt贸w przy w聽umowach zawieranych z聽klientami, kontrahentami lub innymi podmiotami,
 3. os贸b uczestnicz膮cych z procesie rekrutacji.

Prawa os贸b, kt贸rych przetwarzane s膮 dane osobowe

Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮 (je偶eli jeste艣my ich administratorem), ma prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wym贸g podania danych osobowych

Podanie przez Pa艅stwa jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednak偶e podanie 偶膮danych danych osobowych mo偶e okaza膰 si臋 niezb臋dne i konieczne, aby zrealizowa膰 zlecone przez Pa艅stwa us艂ugi, b膮d藕 wykona膰 cele, dla kt贸rych zebrane dane osobowe maj膮 by膰 przetwarzane.

Zastrze偶enia

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pa艅stwa danych po rozwi膮zaniu umowy o prac臋 lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe lub unijne obliguj膮 nas do przechowywania danych osobowych oraz wy艂膮cznie w zakresie wskazanym w tych przepisach.

Udost臋pniane danych osobowych innym podmiotom upowa偶nionym

Administrator ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe oraz inne dane podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).

Pliki cookies

S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl膮darki. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Pliki Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.

Destrier jest podmiotem, kt贸ry zamieszcza na聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskuje do聽nich dost臋p jako podmiot zarz膮dzaj膮cy.

Pliki cookies zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z聽kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania na聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika oraz unikalny numer. Destrier nie zbiera w聽spos贸b zautomatyzowany 偶adnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w聽plikach cookies.

Destrier nie odpowiada za聽zawarto艣膰 plik贸w cookies wysy艂anych przez inne strony internetowe nieznajduj膮ce si臋 w聽domenie internetowej Destrier, do聽kt贸rych odno艣niki znajduj膮 si臋 na stronie Destrier.

Ustawienia przechowywania plik贸w cookies mo偶na zmienia膰 w聽ustawieniach przegl膮darki internetowej zainstalowanej na聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. Domy艣lnie przegl膮darki internetowe dopuszczaj膮 przechowywanie plik贸w cookies na聽urz膮dzeniu u偶ytkownika. Zmiana ustawie艅 plik贸w cookies mo偶e wp艂ywa膰 na聽spos贸b u偶ytkowania strony internetowej Destrier.

Kontakt z Administratorem jest mo偶liwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak r贸wnie偶 poprzez adres e-mail: office@destrier.pl.

Regulacje prawne

Destrier zapewnia, 偶e powierzone jej dane s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci z przepisami rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 鈥 dalej zwanego 鈥濺ODO鈥.

Cele przetwarzania danych osobowych

Destrier przetwarza dane osobowe w celu:

 1. wynikaj膮cych z聽prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez聽Destrier jako administratora danych
 2. wykonywania obowi膮zk贸w prawnych przez Destrier
 3. wykonywania obowi膮zk贸w przez Destrier uregulowanych w聽przepisach prawa tj. RODO
 4. 艣wiadczenia us艂ug prawnych przez Destrier
 5. zawierania um贸w z聽klientami przez Destrier
 6. organizowania szkole艅, w聽celu wsp贸艂pracy z聽dostawcami i聽innymi podmiotami wsp贸艂pracuj膮cymi z Destrier
 7. rekrutacji i zatrudnienia pracownik贸w lub wsp贸艂pracownik贸w przez Destrier
 8. informowania o聽wydarzeniach, kt贸re organizuje Destrier lub, w聽kt贸rych uczestniczy Destrier, a聽tak偶e w聽celu wysy艂ania informacji
 9. informowania o dzia艂alno艣ci Destrier (np.聽w聽ramach newslettera)
 10. marketingu zwi膮zanego z dzia艂alno艣ci膮 Destrier w聽zakresie uznanym za dozwolony prawem i przepisami deontologicznymi
 11. analitycznym i statystycznym oraz聽w聽celu zapewnienia bezpiecze艅stwa teleinformatycznego zwi膮zanego ze stron膮 internetow膮 pod adresem www.destrier.pl
 12. zgodnym ze zgod膮 wyra偶on膮 przez Pa艅stwa, je艣li dokonano zapisu na newsletter lub szkolenia

Destrier nie podejmuje decyzji wobec os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, w聽oparciu o聽zautomatyzowane przetwarzanie, w聽tym profilowanie.

Spos贸b przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane s膮:

 1. zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych
 2. zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci

Podmioty w stosunku, do kt贸rych mog膮 by膰 przetwarzane dane osobowe

W ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci przetwarzane s膮 g艂贸wnie dane osobowe:

 1. klient贸w,
 2. os贸b, kt贸re kontaktuj膮 si臋 z聽Destrier za po艣rednictwem poczty elektronicznej,

聽w聽formie tradycyjnej lub za po艣rednictwem formularza kontaktowego,

 1. kontrahent贸w,
 2. os贸b wskazanych do kontakt贸w przy w聽umowach zawieranych z聽klientami, kontrahentami lub innymi podmiotami,
 3. os贸b uczestnicz膮cych z procesie rekrutacji.

Prawa os贸b, kt贸rych przetwarzane s膮 dane osobowe

Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮 (je偶eli jeste艣my ich administratorem), ma prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wym贸g podania danych osobowych

Podanie przez Pa艅stwa jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednak偶e podanie 偶膮danych danych osobowych mo偶e okaza膰 si臋 niezb臋dne i konieczne, aby zrealizowa膰 zlecone przez Pa艅stwa us艂ugi, b膮d藕 wykona膰 cele, dla kt贸rych zebrane dane osobowe maj膮 by膰 przetwarzane.

Zastrze偶enia

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pa艅stwa danych po rozwi膮zaniu umowy o prac臋 lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe lub unijne obliguj膮 nas do przechowywania danych osobowych oraz wy艂膮cznie w zakresie wskazanym w tych przepisach.

Udost臋pniane danych osobowych innym podmiotom upowa偶nionym

Administrator ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe oraz inne dane podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).

Pliki cookies

S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl膮darki. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Pliki Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.

Destrier jest podmiotem, kt贸ry zamieszcza na聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskuje do聽nich dost臋p jako podmiot zarz膮dzaj膮cy.

Pliki cookies zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z聽kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania na聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika oraz unikalny numer. Destrier nie zbiera w聽spos贸b zautomatyzowany 偶adnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w聽plikach cookies.

Destrier nie odpowiada za聽zawarto艣膰 plik贸w cookies wysy艂anych przez inne strony internetowe nieznajduj膮ce si臋 w聽domenie internetowej Destrier, do聽kt贸rych odno艣niki znajduj膮 si臋 na stronie Destrier.

Ustawienia przechowywania plik贸w cookies mo偶na zmienia膰 w聽ustawieniach przegl膮darki internetowej zainstalowanej na聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. Domy艣lnie przegl膮darki internetowe dopuszczaj膮 przechowywanie plik贸w cookies na聽urz膮dzeniu u偶ytkownika. Zmiana ustawie艅 plik贸w cookies mo偶e wp艂ywa膰 na聽spos贸b u偶ytkowania strony internetowej Destrier.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Destrier Legal Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie przy ul. W艂. Pytlasi艅skiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS: 0000913262, NIP: 521-39-35-148, REGON: 389562469 鈥 dalej: 鈥濪estrier鈥 (Administrator).

Kontakt z administratorem

Kontakt z Administratorem jest mo偶liwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak r贸wnie偶 poprzez adres e-mail: office@destrier.pl.

Regulacje prawne

Destrier zapewnia, 偶e powierzone jej dane s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci z przepisami rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 鈥 dalej zwanego 鈥濺ODO鈥.

Cele przetwarzania danych osobowych

Destrier przetwarza dane osobowe w celu:

 1. wynikaj膮cych z聽prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez聽Destrier jako administratora danych
 2. wykonywania obowi膮zk贸w prawnych przez Destrier
 3. wykonywania obowi膮zk贸w przez Destrier uregulowanych w聽przepisach prawa tj. RODO
 4. 艣wiadczenia us艂ug prawnych przez Destrier
 5. zawierania um贸w z聽klientami przez Destrier
 6. organizowania szkole艅, w聽celu wsp贸艂pracy z聽dostawcami i聽innymi podmiotami wsp贸艂pracuj膮cymi z Destrier
 7. rekrutacji i zatrudnienia pracownik贸w lub wsp贸艂pracownik贸w przez Destrier
 8. informowania o聽wydarzeniach, kt贸re organizuje Destrier lub, w聽kt贸rych uczestniczy Destrier, a聽tak偶e w聽celu wysy艂ania informacji
 9. informowania o dzia艂alno艣ci Destrier (np.聽w聽ramach newslettera)
 10. marketingu zwi膮zanego z dzia艂alno艣ci膮 Destrier w聽zakresie uznanym za dozwolony prawem i przepisami deontologicznymi
 11. analitycznym i statystycznym oraz聽w聽celu zapewnienia bezpiecze艅stwa teleinformatycznego zwi膮zanego ze stron膮 internetow膮 pod adresem www.destrier.pl
 12. zgodnym ze zgod膮 wyra偶on膮 przez Pa艅stwa, je艣li dokonano zapisu na newsletter lub szkolenia

Destrier nie podejmuje decyzji wobec os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, w聽oparciu o聽zautomatyzowane przetwarzanie, w聽tym profilowanie.

Spos贸b przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane s膮:

 1. zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych
 2. zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci

Podmioty w stosunku, do kt贸rych mog膮 by膰 przetwarzane dane osobowe

W ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci przetwarzane s膮 g艂贸wnie dane osobowe:

 1. klient贸w,
 2. os贸b, kt贸re kontaktuj膮 si臋 z聽Destrier za po艣rednictwem poczty elektronicznej,

聽w聽formie tradycyjnej lub za po艣rednictwem formularza kontaktowego,

 1. kontrahent贸w,
 2. os贸b wskazanych do kontakt贸w przy w聽umowach zawieranych z聽klientami, kontrahentami lub innymi podmiotami,
 3. os贸b uczestnicz膮cych z procesie rekrutacji.

Prawa os贸b, kt贸rych przetwarzane s膮 dane osobowe

Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮 (je偶eli jeste艣my ich administratorem), ma prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wym贸g podania danych osobowych

Podanie przez Pa艅stwa jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednak偶e podanie 偶膮danych danych osobowych mo偶e okaza膰 si臋 niezb臋dne i konieczne, aby zrealizowa膰 zlecone przez Pa艅stwa us艂ugi, b膮d藕 wykona膰 cele, dla kt贸rych zebrane dane osobowe maj膮 by膰 przetwarzane.

Zastrze偶enia

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pa艅stwa danych po rozwi膮zaniu umowy o prac臋 lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe lub unijne obliguj膮 nas do przechowywania danych osobowych oraz wy艂膮cznie w zakresie wskazanym w tych przepisach.

Udost臋pniane danych osobowych innym podmiotom upowa偶nionym

Administrator ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe oraz inne dane podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).

Pliki cookies

S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl膮darki. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Pliki Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.

Destrier jest podmiotem, kt贸ry zamieszcza na聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskuje do聽nich dost臋p jako podmiot zarz膮dzaj膮cy.

Pliki cookies zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z聽kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania na聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika oraz unikalny numer. Destrier nie zbiera w聽spos贸b zautomatyzowany 偶adnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w聽plikach cookies.

Destrier nie odpowiada za聽zawarto艣膰 plik贸w cookies wysy艂anych przez inne strony internetowe nieznajduj膮ce si臋 w聽domenie internetowej Destrier, do聽kt贸rych odno艣niki znajduj膮 si臋 na stronie Destrier.

Ustawienia przechowywania plik贸w cookies mo偶na zmienia膰 w聽ustawieniach przegl膮darki internetowej zainstalowanej na聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. Domy艣lnie przegl膮darki internetowe dopuszczaj膮 przechowywanie plik贸w cookies na聽urz膮dzeniu u偶ytkownika. Zmiana ustawie艅 plik贸w cookies mo偶e wp艂ywa膰 na聽spos贸b u偶ytkowania strony internetowej Destrier.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]