Powrót

B+R
Pomoc Publiczna

Opis:

Oferujemy pomoc ekspercką na całej przestrzeni procesu pozyskiwania środków na działalność B+R – od koncepcji do realizacji wsparcia, w tym w zakresie przygotowania wewnętrznej dokumentacji. Wspomagamy podmioty poprzez opiniowanie działalności B+R w kontekście prawa własności intelektualnej, jak również prawa podatkowego. Reprezentujemy Klientów w procesie pozyskiwania środków publicznych przed właściwymi organami.

Obszar aktywności:

  • Przygotowanie projektów do uzyskania dofinansowania ze środków publicznych, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
  • Prowadzenie księgowości spółek B+R i projektów grantowych.
  • Przygotowywanie opinii prawnych w obszarze pomocy publicznej, m. in. zasad dopuszczalności i kumulacji pomocy publicznej.
  • Przygotowanie, opiniowanie i negocjowaniu umów konsorcjów i współpracy przy pracach B+R.

Doświadczenie:

Pozyskanie środków w formie grantowej o wartości parudziesięciu milionów złotych.

Prowadzenie księgowości spółek korzystających z różnych dofinansowań publicznych.

Przygotowanie szeregu umów konsorcjalnych oraz o wspólne prowadzenie prac B+R.