Powrót

Ochrona danych osobowych

Opis:

Oferujemy wsparcie eksperckie dotyczące ochrony danych osobowych, zwłaszcza w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia prawnego w obszarze ochrony i bezpieczeństwa informacji, w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez naszych klientów.

Obszar aktywności:

  • Wdrażanie wytycznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  • Wsparcie prawne w zakresie realizacji polityki danych osobowych.
  • Prowadzenie audytów rozwiązań w zakresie zgodności z przepisami.
  • Analizy ryzyka.

Doświadczenie:

Wdrażanie wytycznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Wsparcie prawne w zakresie realizacji polityki danych osobowych.

Prowadzenie audytów rozwiązań w zakresie zgodności z przepisami.

Analizy ryzyka.