Powrót

Transakcje (M&A)

Opis:

Destrier jest butikową kancelarią transakcyjną.

Doradzając przy obsłudze transakcji, łączymy nastawienie biznesowe z zagwarantowaniem naszym Klientom pełnego bezpieczeństwa zarówno od strony prawnej jak i podatkowej. Wiemy, gdzie można odpuścić, a gdzie nie.

Wiodącą specjalizacją kancelarii jest obsługa złożonych transakcji, szczególnie międzynarodowych, w obszarze własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Doradzamy od etapu due diligence, przez opracowanie bezpiecznej podatkowo struktury transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej do etapu zamknięcia transakcji i wsparcia potransakcyjnego.

Obszar aktywności:

  • Transakcje zbycia/przeniesienia udziałów/akcji w spółkach (share deals), zbycia/przeniesienia aktywów (asset deals).
  • M&A – tworzenie, łączenie, przekształcenia i reorganizacja spółek.
  • Przygotowywanie wszelkich dokumentów transakcyjnych, w tym: listu intencyjnego (term sheet), umowy zbycia, porozumienia i umów między wspólnikami, uchwał organów spółek uczestniczących w transakcji.
  • Doradztwo przed i po transakcyjne, w tym opracowywanie planu i struktury transakcji.
  • Audyty prawne due diligence.
  • Sprzedaż i nabycie przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa, kwestie związane z przejęciem zakładu pracy.
  • Transakcje typu joint venture, konsorcja.
  • Zgłoszenie do UOKiK i doradztwo związane z prawem konkurencji oraz ochroną danych osobowych.

Doświadczenie:

Obsługa spółki IT średniej wielkości w transkacji joint-venture z partnerem korporacyjnym w branży automotive.

Obsługa przejęcia spółki z siedzibą na Łotwie przez polską spółkę akcyjną poprzez aport przedsiębiorstwa.

Obsługa finansowania polskiej spółki akcyjnej przez inwestora branżowego z USA o wartości parunastu milionów złotych.