Powrót

Obsługa korporacyjna

Opis:

Kancelaria zapewnia pełną obsługę korporacyjną spółek i ich organów.
Pomagamy zarówno przy przekształceniach, umowach założycielskich i umowach wspólników, sporach pomiędzy wspólnikami, jak i wspieramy naszych Klientów w bieżącej działalności.

Zwracamy uwagę na czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością.

Tworzymy skuteczne i bezpieczne struktury corporate governance.

Obszar aktywności:

  • Pomagamy przy tworzeniu i rejestracji spółek.
  • Zapewniamy kompleksową obsługę operacji na kapitale, podwyższeń, obniżeń kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, obligacji.
  • Obsługujemy organy spółek, przygotowujemy odpowiednie uchwały, protokoły itp.
  • Obsługujemy spory korporacyjne, konflikty pomiędzy wspólnikami, członkami organów.
  • Tworzymy umowy wspólników, porozumienia akcjonariuszy, dokumenty założycielskie spółki.
  • Obsługujemy postępowania przed KRS.
  • Tworzymy programy motywacyjne ESOP.
  • Opracowujemy regulaminy i wewnętrzne regulacje.

Doświadczenie:

Przygotowanie szeregu programów motywacyjnych, w tym opartych na wirtualnych udziałach, warrantach subskrypcyjnych.

Przygotowanie struktury rozwiązania sporu pomiędzy akcjonariuszami oraz nowej struktury corporate governance.

Obsługa zagranicznej grupy kapitałowej w sporze z pozostałymi wspólnikami w spółce typu joint venture.