Powrót

Alternatywne Fundusze Inwestycyjne

Opis:

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w obszarze Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych. 

Pomagamy utworzyć i na bieżąco działać zgodnie z regulacjami (w tym w zakresie sprawozdawczości) alternatywnym funduszom inwestycyjnym

Reprezentujemy podmioty przed Komisją Nadzoru Finansowego, prowadzimy rejestrację ZASI w KNF.

Obszar aktywności:

  • Rejestracja Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) oraz Zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną.
  • Prowadzenie sprawozdawczości ASI.
  • Tworzenie oraz opiniowanie dokumentów założycielskich.
  • Doradztwo w zakresie polityki i strategii inwestycyjnej.
  • Bieżąca obsługa z uwzględnieniem aspektów regulacyjnych.

Doświadczenie:

Pomagamy w utworzeniu alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz w ich bieżącej działalności zgodnej z regulacjami (w tym w zakresie sprawozdawczości).

Doradztwo przy utworzeniu szeregu funduszy inwestycyjnych w różnych formach prawnych.

Doradztwo przy serii postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przygotowanie umów wspólników i struktury corporate governance licznych alternatywnych funduszy inwestycyjnych.