Powrót

Venture Capital

Opis:

Do wiodących specjalizacji Kancelarii należy obsługa transakcji na rynku venture capital i private equity. Do naszych Klientów należą fundusze venture capital oraz corporate venture capital, spółki w fazie wzrostu,

Rozumiemy specyfikę inwestycji VC począwszy od fazy seed a skończywszy na wielomilionowym finansowaniu spółek w fazie wzrostu i potrafimy właściwie dostosować dokumentację transakcyjną. Unikamy przerostu formy nad treścią tak, aby doprowadzić do zamknięcia transakcji.

Przygotowujemy optymalną strukturę transakcji wejścia z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych, transgranicznych, a także regulacyjnych (pomoc publiczna, zasady konkurencji, umowy z NCBR, PFR, KFK).

Obszar aktywności:

  • Opracowujemy optymalną i bezpieczną podatkowo strukturę transakcji w formie memorandum inwestycyjnego.
  • Przeprowadzamy procesy due diligence, audytów i badań prawnych.
  • Tworzymy i negocjujemy dokumentacją transakcyjną (term sheet, umowa inwestycjna, umowa spółki, statut.

Doświadczenie:

Obsługa finansowania polskiej spółki akcyjnej przez inwestora branżowego z USA o wartości parunastu milionów złotych.

Obsługa złożonej inwestycji w polską spółkę z prawem objęcia akcji w spółce amerykańskiej.

Obsługa CVC jednej z instytucji finansowych.