Powrót

Life science

Opis:

Kancelaria oferuje również kompleksową pomoc prawną przy prowadzeniu badań klinicznych na rzecz sponsorów badań, badaczy i ośrodków badawczych.

Reprezentujemy Klientów ze środowiska związanego z branżą medyczną, farmaceutyczną oraz biotechnologiczną.

Pomagamy w obszarze regulacyjnym i wiedzę w tym obszarze z pożytkiem wykorzystujemy przy transakcjach w branży life science.

Obszar aktywności:

  • Sporządzania i negocjowania umów na prowadzenie badań klinicznych oraz tworzenia wzorów pozostałej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia badania.
  • Doradztwo w sprawach związanych z uzyskiwaniem pozwoleń i opinii niezbędnych do prowadzenia badań klinicznych.
  • Doradztwo prawne w zakresie wprowadzenia na rynek lekarstw, wyrobów medycznych, suplementów diety i innych obszarów regulowanych.
  • Pomocy prawnej związanej z zagadnieniami odpowiedzialności za szkodę związaną z prowadzeniem badania klinicznego, problemami podatkowymi oraz ochrony danych osobowych uczestników badania.

Doświadczenie:

Wsparcie prawne szeregu badań klinicznych.

Przygotowanie szeregu opinii prawnych w obszarze dopuszczenia produktu na rynek.

Obsługa prawna konsorcjów i złożonych umów o współpracy w zakresie prac B+R w obszarze life science.