Employee Stock Ownership Plan

Kiedy ESOP wygasa?

To kiedy ESOP wygaśnie (czyli przestanie obowiązywać) określać ma przede wszystkim regulamin (choć nie wyłącznie). Bez względu jednak na to w jakich dokumentach znajdą się wskazania do zakończenia programu, muszą one być precyzyjne i nie budzące wątpliwości – praktyka pokazuje, że jest to jeden z dwóch elementów, na które najmocniej zwracają uwagę potencjalni uczestnicy i który jest jednym z kluczowych podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do programu.

To spółka decyduje jakie zdarzenia sprawią, że uczestnik będzie mógł zrealizować nabyte uprawnienia a tym samym, zakończyć swoje uczestnictwo w programie (np. sprzedać nabyte akcje lub spieniężyć udziały „wirtualne”). Muszą one oczywiście zostać określone w silnym zestawieniu z planami rozwojowymi spółki i oczekiwaniami jakie stawia się przed wdrożeniem programu.

Poprawne skonstruowanie i zabezpieczenie zasad „wyjścia” uczestnika, jest zatem jednym z najistotniejszych obszarów regulacyjnych ESOP.