Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Alternatywna Spółka Inwestycyjna – Korzyści z Opodatkowania Dochodów ze Zbycia Akcji i Udziałów 

Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) to interesująca opcja dla inwestorów, którym zależy na korzyściach podatkowych. ASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym i może prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej. Jedną z największych zalet ASI jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów ze zbycia akcji lub udziałów. 

Zwolnienie podatkowe dla ASI 

Inwestorzy, którzy sprzedają akcje lub udziały, muszą obecnie oddać fiskusowi 23% swojego dochodu (w przypadku inwestorów prywatnych) lub 19% (w przypadku inwestorów kapitałowych). Inwestorzy prywatni muszą również płacić daninę solidarnościową w wysokości 4% od dochodu powyżej miliona złotych. ASI stanowi rozwiązanie dla tych inwestorów, którzy chcą uniknąć płacenia tych podatków. 

Podstawową zaletą ASI jest możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT dochodów ze zbycia akcji lub udziałów, w tym zbycia w formie wniesienia aportem do innego podmiotu. Aby móc skorzystać z tego zwolnienia, ASI musi posiadać nie mniej niż 5% akcji lub udziałów w kapitale danej spółki przez nieprzerwany okres dwóch lat. 

Podatkowe korzyści związane z ASI 

ASI oferuje również inne korzyści podatkowe. Ze względu na zaliczanie ASI do przedsiębiorstw finansowych, nie ma wobec niej zastosowania przepisów wprowadzających limity w zakresie rozliczania podatkowego kosztów finansowania dłużnego (tzw. cienka kapitalizacja). Oznacza to, że ASI może zaliczać odsetki do kosztów uzyskania przychodów bez żadnych limitów. zwolnienie podatkowe nie ma zastosowania do dochodów uzyskiwanych z tytułu zbycia akcji lub udziałów tzw. spółek nieruchomościowych. 

Jeśli ASI ma formę spółki kapitałowej, to dywidendy wypłacane na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki PIT. Dywidendy nie wchodzą do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową.  

Zarządzanie ASI 

Alternatywne Spółki Inwestycyjne nie wymagają skomplikowanych struktur zarządzania. Jednakże, obowiązki wynikające z raportowania do jednostek takich jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) mogą stanowić wyzwanie dla zarządu. Właśnie dlatego coraz więcej ASI korzysta z usług ekspertów z dziedziny prawa i podatków, którzy pomagają wypełniać te obowiązki zgodnie z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. 

Obowiązki ASI

KNF jest organem państwowym odpowiedzialnym za nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Wymagania regulacyjne, takie jak raportowanie okresowe i jednorazowe, sprawozdawczość finansowa i inne, są obowiązkiem Asi nadanym przez KNF. Ponadto, w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, ASI muszą przestrzegać przepisów podatkowych i innych przepisów prawa. Tego typu obowiązki wymagają precyzyjnej wiedzy z zakresu prawa i podatków, co często wykracza poza kompetencje zarządu ASI. 

 Z tego powodu coraz więcej ASI korzysta z usług ekspertów, którzy pomagają wypełniać obowiązki związane z raportowaniem i przestrzeganiem przepisów. Ekspert z dziedziny prawa i podatków może doradzać w zakresie przygotowania dokumentów i sprawozdań finansowych, a także pomagać w interpretacji przepisów regulacyjnych. Takie wsparcie pomaga ASI w prowadzeniu działalności bez obaw o naruszanie prawa i uniknięcie kar finansowych. 

Podsumowanie

Podsumowując, Alternatywna Spółka Inwestycyjna może być atrakcyjną formą inwestycji dla inwestorów poszukujących rozwiązań umożliwiających korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodów ze zbycia akcji lub udziałów. Warto jednak pamiętać, że ASI może być bardziej ryzykowna niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, dlatego przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w ASI, należy dokładnie przeanalizować ryzyko i skorzystać ze wsparcia ekspertów. 

Grupa Destrier oferuje kompleksowe doradztwo i opiekę procesów w zakresie ASI. Zapraszamy do kontaktu w formularzu kontaktowym lub rozmowy telefonicznej. 

Formularz kontaktowy