Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

W co może inwestować ASI?

Choć w polskim prawie pojęcie alternatywnej spółki inwestycyjnej funkcjonuje od 2016 roku, to dopiero w ostatnich miesiącach zainteresowanie tą formą działalności zyskało na znaczeniu. Alternatywna spółka inwestycyjna jest podmiotem, którego głównym obszarem działalności jest zbieranie aktywów od różnych inwestorów po to, aby dalej je lokować: w interesie owych inwestorów, a także zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. W jakie aktywa może inwestować ASI?

Przedmiot działalności ASI

Aby spółka mogła być określana ASI i prawnie w ten sposób funkcjonować, trzeba ją jako taką oczywiście zarejestrować. Aby zaś z kolei było możliwe uzyskanie statusu ASI, głównym przedmiotem jej działalności musi być działalność inwestycyjna.

Do tego zalicza się między innymi:

  • nabywanie udziałów bądź akcji w innych spółkach
  • inwestowanie w nieruchomości
  • nabywanie papierów wartościowych.

Zarządzanie spółką ASI daje całkiem sporą swobodę w zakresie przedmiotu inwestowania. Oprócz wymienionych obszarów, mogą to być również między innymi papiery wartościowe, dzieła sztuki, antyki, wartościowe surowce (np. złoto i kamienie szlachetne), waluty, a nawet nieruchomości.