Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Czy ASI jest funduszem inwestycyjnym?

ASI, czyli alternatywna spółka inwestycyjna, jest jedną z form alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Nie jest osobną instytucją ani formą organizacyjną. Alternatywna Spółka Inwestycyjna może być prowadzona pod różnymi formami: jako spółka kapitałowa, komandytowa, albo komandytowo-akcyjna.

Przedmiot działalności ASI

Alternatywna Spółka Inwestycyjna jest jedną z form alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Można prowadzić ją w kilku formach prawnych, np. spółek kapitałowych bądź osobowych. Może to być np. spółka kapitałowa, komandytowa, komandytowo-akcyjna bądź europejska. Formalnie więc rzecz ujmując, alternatywna spółka inwestycyjna nie stanowi osobnej formy prawnej, a jej działalność jest oparta na powszechnie funkcjonujących zasadach działania spółek. Co jednak istotne, przedmiot działalności ASI jest ściśle określony przez ustawę.

Zgodnie z nią wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów po to, aby w myśl ich interesów i przy tym zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, lokować te aktywa.

Dokładnie określa to art. 8a ust. 3 Ustawy, mówiący, że:

„wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną”.

Założenie i prowadzenie ASI nie umożliwia więc prowadzenia biznesu w dosłownym tego słowa rozumieniu. Ustawa dopuszcza tylko niewielkie wyjątki w związku z działaniami wykraczającymi poza działalność inwestycyjną, jednak pod warunkiem, że zachodzi taka potrzeba wynikająca ze szczególnych przepisów.