Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Czy ASI jest instytucją finansową?

ASI to skrót od Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Zalicza się do alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Formalnie rzecz ujmując, ASI może funkcjonować jako spółka: komandytowa, kapitałowa, albo komandytowo-akcyjna. Nie jest instytucją finansową, a alternatywnym funduszem inwestycyjnym. 

Jak funkcjonuje ASI?

Z formalnego punktu widzenia alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym. Warto zwrócić przy tym uwagę na to, że jest to fundusz inny, niż formy określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art.3 ust.4 pkt 2). Uściślając: ASI jest funduszem innym niż specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte lub zamknięte, tworzone i funkcjonujące na podstawie Ustawy.

W myśl tej Ustawy, alternatywny fundusz inwestycyjny (określany skrótowo AFI) jest instytucją wspólnego inwestowania, a przedmiotem jej działalności jest zbieranie aktywów od różnych inwestorów, a następnie lokowanie ich w interesie tych inwestorów. To przedmiot działalności tej instytucji w ramach wydzielonego subfunduszu.

ASI a działalność innych spółek

Z formalnego punktu widzenia, zarządzanie ASI nie różni się w zasadzie niczym od prowadzenia działalności pod postacią innych spółek: kapitałowych lub osobowych. Warto jednak zaznaczyć, że przedmiotem działalności ASI mogą być wyłącznie inwestycje. Nie jest to więc alternatywa dla spółki komandytowej. Jeszcze jedną, istotną kwestią jest to, że ASI nie może być podmiotem prowadzącym biznes w dosłownym tego rozumieniu, jednak jednocześnie możliwe jest to, by ASI miała udziały w innych spółkach, które biznes prowadzą.

KNF | Zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI) – Pytania i odpowiedzi