Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Czy ASI jest AFI?

Alternatywna spółka inwestycyjna, czyli w skrócie ASI, to jedna z form alternatywnego funduszu inwestycyjnego, działająca w Polsce od 2016 roku. Ta forma (umożliwiająca zbiorowe inwestycje z korzyściami podatkowymi) możliwa była do powołania na podstawie zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych. Odpowiedź na to, czy ASI jest AFI, brzmi więc: tak. 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna a AFI

Dzięki zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (w życie weszła 4 czerwca 2016 roku) oraz innych ustaw, uznano, że Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) zalicza się do form alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI).

Warto przy tym zaznaczyć, że Alternatywna Spółka Inwestycyjna nie jest odrębną formą organizacyjną – ASI można prowadzić jako spółkę: kapitałową, komandytową, a także komandytowo-akcyjną.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz o zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, obszarem działalności ASI jest zbieranie aktywów od różnych inwestorów, a następnie lokowanie ich wedle określonej polityki inwestycyjnej w interesie tych inwestorów.

Również warto wspomnieć o tym, że ciekawy jest sposób zbierania aktywów od inwestorów. Można to robić np. poprzez wniesienie wkładu do spółki. W takim przypadku do zbierania aktywów można zaliczyć np. wnoszenie przez kilku wspólników funduszy pokrywających nowo powstałe udziały. Drugim sposobem zbierania aktywów może być między innymi wniesienie wkładu przez komandytariuszy, które pozwolą na uzyskanie praw i obowiązków w takiej spółce.