Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Firma ASI

Ustalenie firmy ASI wymaga uwzględnienia zarówno przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej jako „ustawa o funduszach”), jak i właściwych przepisów dotyczących formy prawnej, w ramach której ASI będzie prowadzić swoją działalność.

Więcej

Czy ASI jest AFI?

Alternatywna spółka inwestycyjna, czyli w skrócie ASI, to jedna z form alternatywnego funduszu inwestycyjnego, działająca w Polsce od 2016 roku. Ta forma (umożliwiająca zbiorowe inwestycje z korzyściami podatkowymi) możliwa była do powołania na podstawie zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych. Odpowiedź na to, czy ASI jest AFI, brzmi więc: tak. 

Więcej

Jak założyć spółkę inwestycyjną?

ASI, czyli Alternatywna Spółka Inwestycyjna to fundusz inwestycyjny, jednak inny niż powszechnie znane fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Alternatywna Spółka Inwestycyjna bywa nazywana również zamiennie Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (AFI) i jest określana przez ustawę jako instytucja wspólnego inwestowania. Przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od różnych inwestorów, a następnie takie ich lokowanie, by było zgodne z interesem tych inwestorów.

Więcej

Inwestycje ASI – a konflikt interesów

Zagadnienie konfliktu interesów było już przedmiotem rozważań na gruncie wielu dziedzin prawa krajowego oraz prawa wspólnotowego. Także i działalność inwestycyjna Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych nie jest pozbawiona licznych wątpliwości dotyczących potencjalnych problemów wynikających z kolizji interesów inwestora oraz innych podmiotów zaangażowanych proces transakcji prowadzony przez ASI oraz ZASI.

Więcej