Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Sprawozdawczość ZASI oraz ASI

Sprawozdawczość ZASI oraz ASI

Spełnienie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zarządzających ASI, nie powoduje, że na ZASI przestają ciążyć pozostałe obowiązki wobec Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. ZASI oraz ASI są bowiem zobligowane do realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec KNF, dzięki którym KNF jest w stanie realizować swoje kompetencje nadzorcze. ASI ponadto prowadzić musi sprawozdawczość finansową opartą na specyficznych wymaganiach wprowadzonych przez ustawę o rachunkowości. 

Więcej

Wewnętrznie, a zewnętrznie zarządzający ASI, zezwolenie czy wpis do rejestru

Chcąc prawidłowo prowadzić działalność inwestycyjną w oparciu o kapitał zebrany od wielu inwestorów w formie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, już na samym początku inwestorzy lub podmioty chcące inwestować środki za pośrednictwem ASI stają przed dość trudnym wyborem pomiędzy wykorzystaniem struktury zakładającej istnienie podmiotu zewnętrznie zarządzającego ASI lub struktury obejmującej wewnętrzne zarządzanie ASI.

Więcej