Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

ASI, czyli alternatywna spółka inwestycyjna

ASI to skrótowa nazwa dla alternatywnej spółki inwestycyjnej. To stosunkowo nowa forma inwestowania, obecna na polskim rynku od 2016 roku. ASI to forma zbiorowego inwestowania, dzięki której można płacić mniejsze podatki. Czym dokładnie jest ASI i co warto o niej wiedzieć? 

Co to jest ASI? 

Alternatywna spółka inwestycyjna definiowana jest jako “alternatywny fundusz inwestycyjny”. Formę działalności ASI reguluje art. 8a ust. 2, zgodnie z którym działalność prowadzona przez ASI może mieć postać:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjnej 
  • spółki europejskiej 
  • spółki komandytowej
  • spółki komandytowo-akcyjnej – pod warunkiem, że jedynym komplementariuszem w niej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka europejska lub spółka akcyjna. 

Jedynym przedmiotem działalności ASI może być zbieranie aktywów od różnych inwestorów po to, aby je ulokować – w myśl ustalonej polityki inwestycyjnej, mając na uwadze interes tych inwestorów. Rejestr ASI był możliwy dzięki zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

W przypadku ASI, których wartość aktywów jest nie większa niż 100.000.000 EUR (lub 500.000.000 EUR – jeśli skorzystano z tzw. dźwigni finansowej), jedynym dodatkowym wymogiem do utworzenia jest wyłonienie osoby zarządzającej ASI i wpisanie jej do rejestru KNF. 

Istotną kwestią związaną z ASI jest to, że nie ma ona uprawnień do prowadzenia biznesu jako takiego – może służyć wyłącznie do inwestowania. Warto jednak wspomnieć przy tym, że ASI może mieć udziały w spółkach, które prowadzą inną działalność. 

ASI a podatki

Kwestią wartą uwagi jest to, że ASI może skorzystać z ulgi podatkowej. Chodzi o możliwość zwolnienia przychodów ASI (na mocy zbycia udziałów/akcji) z podatku dochodowego od osób prawnych. Aby jednak było to możliwe, ASI musi posiadać minimum 10% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki, zachowując w tym ciągłość minimum 2 lat. Wyjątkiem są jednak udziały/akcje w spółkach nieruchomościowych. 

Interesujesz się założeniem ASI? Nasza kancelaria oferuje porady prawne w tym zakresie. Pomoże również poprowadzić proces rejestracji, a także służy wsparciem już w trakcie prowadzenia tej formy działalności.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: dr Michał Żółtowski wraz z zespołem