Powrót

Mateusz Zreda

Radca prawny, Adwokat
Brief info

Radca Prawny (OIRP w Warszawie), Adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie) Absolwent UW i UJ, studiował w SGH w Warszawie oraz ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet w Cambridge oraz UW.

Wieloletni ekspert Kancelarii Sejmu w zakresie legislacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w warszawskich kancelariach.

W zakresie stosowania prawa doświadczenia zawodowe koncentrują się w obszarach prawa korporacyjnego, handlowego, , oceny zgodności działalności gospodarczej z wymogami regulacyjnymi (w szczególności w zakresie prawa rynków kapitałowych, prawa farmaceutycznego i eksperymentów medycznych, prawa ochrony danych osobowychprawa ochrony danych osobowych). W zakresie bieżącej obsługi prawnej i korporacyjnej doradza funduszom inwestycyjnym, w tym venture capital i private equity, aniołom biznesu, alternatywnym spółkom inwestycyjnym oraz spółkom prawa handlowego, w tym zagranicznym podmiotom działającym w branżach IT, life science.

Kluczowe obszary specjalizacji zawodowej:
- kompleksowa obsługa prawno-korporacyjna podmiotów gospodarczych,
- prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji venture capital / private equity w szczególności w obszarze life science,
- audyty prawne i działania wdrożeniowe (legal due diligence),
- postępowania regulacyjne, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, komisjami bioetycznymi okręgowych izb lekarskich, Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych, 
- zagadnienia regulacyjne, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych oraz aktów normatywnych o
charakterze wewnętrznym w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.