Powrót

Karol Halak

Prawnik
Brief info

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Wydział Finansów i Rachunkowości, Katolickiego Uniwersytetu Amerykańskiego w Waszyngtonie.

Specjalizuje się w doradztwie w obszarze rynków kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych (FIZ, FIO, ASI, PE, VC), pozyskiwania kapitału (equity, debt oraz crowdfunding), relacji korporacyjnych, niestandardowych rozwiązań prawnych (w tym stosunki powiernicze), a także umów inwestycyjnych.

Udziela kompleksowej obsługi prawnej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego, otoczenia regulacyjnego finansowo-księgowego, a także zasad compliance.