Employee Stock Ownership Plan

W jakich branżach ESOP sprawdza się najlepiej?

Startupy

ESOP jest popularny przede wszystkim w startupach, ponieważ zwiększa zaangażowanie pracowników (w tym specjalistów) i jednocześnie nie wymusza na spółce znacznych nakładów finansowych na wysokie wynagrodzenia. Przychodzi bowiem zauważyć, że startupy najczęściej nie dysponują znacznym budżetem na opłacenie wysoko wykwalifikowanego personelu. Umożliwienie powiązania finansowego uczestnika programu z zyskami i wyceną spółki, stanowi de facto formę wynagrodzenia. Pracownik, otrzymujący możliwość nabycia części przedsiębiorstwa jest o wiele bardziej zainteresowany wzrostem wartości firmy, ponieważ wie, że czekają go za to wymierne korzyści.

 

Spółki technologiczne – ich wartość rośnie wraz ze wzrostem efektywności i jakości oferowanej technologii.

Rozwój konkretnej technologii/produktu w przedsiębiorstwie jest zazwyczaj silnie uzależniony od ilości i jakości pracy dostarczanej przez pracowników spółki. Im bardziej poczują oni, że rozwój tejże technologii/produktu wpływa na zwiększenie wartości udziałów/akcji firmy – a co za tym idzie – również tych należących do nich, tym większą będą przykładać do tego wagę.

Dlatego ESOP dobrze sprawdza się również w spółkach o profilu technologicznym, gdzie rozwój spółki (w tym przede wszystkim konkretnej technologii/produktu) zależy w dużej mierze od zdeterminowania i motywacji pracowników.

 

SPV powołane w celu realizacji konkretnego projektu.

Na rynku zdarzają się spółki, które zostały powołane do życia w celu realizacji konkretnego projektu, nastawionego na jego następczą sprzedaż inwestorowi branżowemu/finansowemu lub szybką komercjalizację.

Takie podmioty to idealne miejsce do wdrożenia programów opartych o ESOP – im szybciej i efektywniej pracownicy doprowadzą do oczekiwanego rezultatu, tym większą otrzymają gratyfikację finansową w postaci realizacji praw uczestnictwa.

 

Spółki, w których tempo rozwoju lub komercjalizacji produktów i usług zależy od zaangażowania zespołu.

Problem braku odpowiedniego zaangażowania a nawet braku możliwości pozyskania z rynku pracowników, którzy – dla celów wzrostu wartości przedsiębiorstwa – muszą dostarczać mu własność intelektualną i know-how, dotyczy również wielu innych firm o różnym profilu działalności.

Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest właśnie ESOP – dedykowany program motywacyjny, polegający na zapewnieniu zespołowi udziałów w biznesie, pozwoli zbudować długoterminową relację z zespołem. ESOP jest w tym przypadku zaprojektowany tak, aby oczekiwania pracowników, były zgodne z planami akcjonariuszy/udziałowców firmy.