Employee Stock Ownership Plan

Opinie o ESOP

Jakie informacje można znaleźć w Internecie na temat ESOP?

W związku z rosnącą popularnością programów opartych o ESOP, w Internecie możemy niejednokrotnie natknąć się na syntetyczne opracowania, które przybliżają ideę i mechanizmy ESOPu, a także wskazują na korzyści oraz ryzyka płynące z zaadaptowania tego typu mechanizmów. Czego możemy się z nich dowiedzieć?

 Poznaj ESOP – skuteczny system motywacji pracowników

Artykuł zamieszczony na stronie magazynprzedsiębiorcy.pl w syntetyczny sposób informuje czytelnika, czym jest ESOP i jakie korzyści niesie ze sobą wprowadzenie tego rodzaju programu motywacyjnego. Zawiera również podstawowe (być może nieco zbyt okrojone) wiadomości dla przedsiębiorcy na temat tego, jakie elementy powinien uwzględniać plan wdrożenia opcji na akcje dla pracowników. Zawiera również kilka praktycznych wskazówek na temat tego, jakie uregulowanie mechanizmu stopniowego przydzielania możliwości nabycia udziałów (poprzez wprowadzenie tzw. klifów, określających częstotliwość nagradzania pracowników w ramach programu) i czasu nabywania uprawnień (czasu pracy, który musi osiągnąć pracownik, aby otrzymać pewne przywileje) może okazać się najbardziej odpowiednie z punktu widzenia interesu spółki.

 ESOP – czyli jak wynagrodzić najlepszych pracowników

Opracowanie na stronie startup.pfr.pl również uwzględnia wskazane wyżej podstawowe informacje na temat najważniejszych zagadnień związanych z programem ESOP. Ponadto, dość dokładnie określa, w jaki sposób należy w praktyce skonstruować plan wdrożenia ESOP(tj. m.in. ustalić, ile udziałów spółki przeznaczyć na ESOP, ile udziałów należy przydzielić każdemu indywidualnemu pracownikowi, jakie będą okresy rozliczeniowe oraz wskazać czas nabywania uprawnień). Co więcej, zawiera użyteczne rady dla osób odpowiedzialnych za opracowanie takiego planu: w szczególności prezentuje wady i zalety modeli zakładających miesięczne lub roczne klify, a także wskazuje na ciekawe rozwiązanie, jakim jest metoda back-end-loaded, w której pakiet udziałów rośnie z każdym klifem (np. 10% przy pierwszym, 20% przy drugim, 30% przy trzecim itd.).

 ESOP – program opcji na udziały w spółce dla pracowników

Tekst opublikowany na blogu okiemprawnika.pl zawiera bardziej rozbudowane, specjalistyczne informacje na temat wdrożenia programu ESOP. Nie znajdziemy w nim obszernych wyjaśnień w zakresie tego, czym jest ESOP oraz wskazówek dotyczących zakresu zagadnień, które powinny zostać uregulowane przy wprowadzaniu takiego systemu motywacyjnego. Zawiera natomiast interesujące, z perspektywy osób lepiej zaznajomionych z tematyką ESOPu, rady na temat możliwych wariantów uregulowania wynikających z programu uprawnień pracowników. Wskazuje m.in. na możliwości wprowadzenia różnych schematów nabywania prawa opcji na akcje dla poszczególnych grup osób zaangażowanych w biznes i sugeruje, w jaki sposób można – z zyskiem dla spółki – określić zasady korzystania z programu w odniesieniu do pracowników, wyższej kadry menadżerskiej i dyrektorów oraz specjalistów, którzy dostarczają firmie cenny know-how. Co warto zaznaczyć, tekst obejmuje informacje, które mogą być interesujące nie tylko dla przedsiębiorcy, lecz także dla potencjalnych beneficjentów ESOPu. Zawiera bowiem m.in. część poświęconą obowiązkom podatkowym związanym z otrzymaniem i realizacją opcji na udziały.

 Inicjatywa Startup Poland dotycząca ESOP

Artykuł zamieszczony na stronie startuppoland.pl – w przeciwieństwie do wyżej wymienionych tekstów – nie dostarcza praktycznych informacji dla przedsiębiorców na temat tego, jaki sposób skonstruowania programu motywacyjnego dla pracowników będzie najbardziej korzystny dla dalszego rozwoju firmy. Koncentruje się na ukazaniu, w jaki sposób obecne regulacje prawne dotyczące wdrażania ESOPu stanowiąc hamulec dla rozwoju rynku startupów w Polsce. Wskazuje m.in. na trudności, jakich doświadczają przy wprowadzaniu tego typu programów przedsiębiorstwa zorganizowane w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na niekorzystne regulacje podatkowe. Zawiera również rekomendacje, na temat zmian, jakie należy wprowadzić w Kodeksie spółek handlowych oraz w prawie podatkowym, aby umożliwić szersze korzystanie z tego typu planów przez polskie firmy.

 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Facts

Ciekawe (mimo że nieodnoszące się bezpośrednio do polskich realiów) informacje możemy znaleźć również w tekście opublikowanym przez NCEO – amerykańską organizację trzeciego sektora, zajmującej się tematyką ESOPu. Artykuł w ogólny, acz przejrzysty sposób wyjaśnia mechanizm działania tego typu programów motywacyjnych oraz określa, gdzie mogą one znaleźć opracowanie. W przeważającej mierze autor koncentruje się jednak na tym, jak mechanizm ten funkcjonuje w praktyce w Stanach Zjednoczonych i – powołując się na konkretne przykłady i dane liczbowe – przedstawia, jakie korzyści przynosi jego zastosowanie beneficjentom oraz przedsiębiorstwom.

Teksty poświęcone tematyce ESOPu jakie możemy znaleźć w Internecie, o ile oczywiście zostały zamieszone na wiarygodnych, zaufanych portalach, stanowią zatem stosunkowo dobre i przystępne źródło informacji na temat tego typu programów motywacyjnych. Możemy dowiedzieć się z nich m.in., czym dokładnie jest ESOP, jakie elementy powinien uwzględniać plan wdrożenia opcji na akcje dla pracowników, czy też jakie regulacje prawne mogą stanowić hamulec dla wprowadzania tego typu programów. Internet pozwala również spojrzeć na omawiany mechanizm w szerszym kontekście historycznym i społecznym, czego przykładem jest poniższy artykuł zamieszczony na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego:

 Spełnione marzenie o lepszym kapitalizmie

Warto zastrzec przy tym, że informacje uzyskane w sieci mogą okazać się niewystarczające lub zbyt ogólne, aby samodzielnie opracować skuteczny program motywacyjny dla swoich pracowników. Dodatkowo, ilość mechanizmów właściwych dla ESOP, w tym ich poprawne zaimplementowanie w regulacjach kontraktowych sprawia, że można się po prostu pogubić. W takim przypadku niezbędne jest wsparcie specjalisty.