KANCELARIA
ZESPÓŁ
OFERTA

Pełnomocnictwa/upoważnienia

Doradzamy Klientom w zakresie wyboru sposobu i zakresu umocowania pełnomocników.

Przygotowujemy pełnomocnictwa do zawierania transakcji na poziomie transgranicznym.

Weryfikujemy skuteczność pełnomocnictw, którymi legitymują się kontrahenci naszych Klientów.


Przykładowe działania Kancelarii:

-doradztwo w zakresie umocowania przez Klientów swoich bliskich do dokonywania czynności prawnych;

-przygotowanie pełnomocnictw sporządzonych za granicą do nabycia/zbycia nieruchomości w Polsce;

-weryfikacja pełnomocnictwa, którym legitymuje się kontrahent Klienta.