KANCELARIA
ZESPÓŁ
OFERTA

Ochrona wizerunku, dobrego imienia i prywatności

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, takich jak wizerunek, prywatność, dobre imię.

Zarówno chronimy przed ich naruszeniami, reprezentujemy Klientów w sytuacji sporu, jak i pomagamy w odpowiednim zabezpieczeniu interesów w sytuacji upoważnienia przez Klientów osób trzecich do korzystania z dóbr osobistych (wizerunku, nazwiska itp.).

Tworzymy strategie ochrony i kreowania wizerunku, stale współpracując ze specjalistami z zakresu public relations.

Przykładowe działania Kancelarii:

-przygotowanie umów dotyczących wykorzystania dóbr osobistych;

-monitoring internetu pod kątem naruszenia wizerunku, pomówień na forach dyskusyjnych i innych naruszeń dóbr osobistych w sieci;

-egzekwowanie zaprzestania naruszeń dóbr osobistych;

-przygotowanie i wdrożenie strategii prawno-komunikacyjnych związanych z zagrożeniem lub naruszeniem dóbr osobistych

-dochodzenie wynagrodzenia z tytułu nieuprawnionego wykorzystania dóbr osobistych;

-doradztwo i reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych.