KANCELARIA
ZESPÓŁ
OFERTA

Nieruchomości

W ramach świadczonych usług doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących nieruchomości.

Obsługujemy transakcje nabycia, zbycia, a także obciążenia prawami na rzecz osób trzecich nieruchomości. Regulujemy stany prawne nieruchomości z uwzględnieniem kwestii posiadania.

Dokonujemy audytu nieruchomości przed ich nabyciem, doradzamy zarówno wynajmującym, jak i najemcom w zakresie najmu nieruchomości, prowadzimy m. in. postępowania dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości, podziału, czy też nabycia nieruchomości na drodze zasiedzenia.

Obsługujemy prawnie proces inwestycyjny w obszarze nieruchomości.

Przykładowe działania Kancelarii:

-due diligence (audyt prawny) nabywanych nieruchomości, umów deweloperskich;

-uzyskanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, opinii konserwatora zabytków;

-zniesienie współwłasności, przeprowadzenie podziału nieruchomości;

-ocena ryzyka zgłoszenia i skuteczności zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych dot. konkretnej nieruchomości;

-przygotowanie umów najmu i bieżąca obsługa najmu nieruchomości w celu maksymalizacji zysku generowanego przez nieruchomość.